آپلود عکس


موضوعات مرتبط: نيزه شكسته
برچسب‌ها: شهيد

تاريخ : یکشنبه دوازدهم آبان 1392 | 8:27 | نویسنده : حاج محمد ملائي |

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


جشن ميلاد رسول هفته وحدت

دشمنان دين حق نموده وحشت

آسمان خندان زمين شادمحمد

شد ملائك در سرود از نور احمد

يامحمد يامحمد   خاتم عظمي محمد 2

شيعه با سني زدشمن ترس نداره

و حدتش در انقلاب شد راه چاره

مسلمين شادي كنيد آمد محمد

آفتاب است بر جهان آن ماه سرمد

يامحمد يامحمد   خاتم عظمي محمد 2

كرد وترك بالر همه يكسان زدينند

گرد كعبه در طواف آن مسلمينند

جملگي چنگ ميزنند آئين احمد

مسلمين را در جهان كرده سر آمد

يامحمد يامحمد   خاتم عظمي محمد 2

آمنه بر روي دستش تاج از گل

كوچه ها راپر نمود آواي بلبل

كودكي نازدانه بر عبداله آمد

تا بگردد بر خلايق او سر آمد

يامحمد يامحمد   خاتم عظمي محمد 2

هفته آمد تمود دشمن هراسان

زنده گرديده چون آيات قرآن

شاد و باش اي شيعه اندر صور احمد

كرده نوراني زمين نور محمد

يامحمد يامحمد   خاتم عظمي محمد 2

شيعه

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


موضوعات مرتبط: پيامبر اعظم (ص)
برچسب‌ها: ميلاد , پيامبرص , هفته , وحدت , محمدص

تاريخ : دوشنبه نهم بهمن 1391 | 6:54 | نویسنده : حاج محمد ملائي |
 

 

حدیث ثقلین

در حدیث فرمود ختم المرسلین

جز بیان حق نگویم در زمین

گر رسولم جمله هایم از خدا

این حدیث باشد شما را رهنما

هستیم باشد دو چیز پر بها

هست امانتهای من نزد شما

اولی قرآن و وحی سرمدی

معجز حق است و پیک احمدی

دومی هم عترت پاکیزه است

جان آنها با رسول آمیزه است

عترت من اهل بیت من بود

جان من با جانشان یک تن بود

عترتم باشد علی و دخترم

این حسین و این حسن نور ترم

نه نفر دیگر چراغ عالمین

جمله معصومین و از نسل حسین

این دو چیز هرگز نشد از هم جدا

تا رسند در نزد حوض روز جزا

گرمسلمانی هدایت می طلب

چنگ می زن هر دو با شور و شعف

اولی را مگذار محجور شود

آیه هایش از برای گور شود

دومی را نیز میازاری دمی

گر کنی آزرم به آتش همدمی

ای که حق دانی و منکر می شوی

رو سیه گشته جهنم می روی

شیعه گر خواهی  سعادت در جنان

چنگ زن با عترتش بر قرآن

شیعه

 


موضوعات مرتبط: پيامبر اعظم (ص)
برچسب‌ها: حدیث , ثقلین , قرآن , اهل بیت , عترت

تاريخ : شنبه هشتم مهر 1391 | 8:52 | نویسنده : حاج محمد ملائي |


يا فاطمه  سرمايه   دينم  توئي

حاصل زعبادت  به زمينم  توئي

اي مادر  اعجاز  و  امامت  زهرا

در هر دو سرا  خلد برينم  توئي

شيعه


موضوعات مرتبط: حضرت فاطمه(س)
برچسب‌ها: رباعي , فاطمه , س

تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین 1391 | 6:33 | نویسنده : حاج محمد ملائي |
 

 

 

 

گاه آخر عمر پیغمبر رسید                            جبرئیل آمد به او دادی نوید

ای پیامبر رنج تو آخر رسید                        شو مهیا پیش حقت روسفید

تا رسو ل الله شنید پیغام او                           شد مهیا بهر حج در پیش رو

زد رحیل این آخرین حج است مرا                همرهان آیند برون از این سرا

زان گروه فرمان پیغمبر شنید                       خلق انبوه صد هزاران شد پدید

جملگی عازم سوی بیت الحرام                           تا به همرا رسول گیرند کام

جمله حج عاشقان بگذاشتند                           دسته جمعی رو به میهن تاختند

آمدند اندر بیابان     غدیر                           در زمان گرما بکرد آنها اسیر

شد پیام از سوی رب العالمین                 ای محمد  ص تو بمان این سرزمین

گفتنی ها را بگو با مسلمین                    در امان داریم تو را از  مشرکین

کرد اطاعت آن رسول امر خدا                   در غدیر  جمع گشته ا مت با ندا

گفت و برگشتند ز آنها تندروان                       آمدند  بر جمع  آنها  دیگران

جمعشان افزون و هم افزون شدی                در عدداز صد هزار بیرون شدی

جمله گفتند بین صحرا چون شده              از چه پیغمبر چنین  محزون شده

داد دستور زین اسب بر هم کنند                     تا ز آنها منبری  سر هم کنند

از جهازها رفت و بالا او بماند                   او علی بگرفت  و همراهش نشاند

بعد پرسیدی صداتان می رسد                   آن همه  گفتند به آسان  میرسد

در شروع بنمود ستایش حق تعال               پس بپرسیدی زآنها  این سوال

من پیمبر نیستم ای حا ضران                   نیستم حاکم  به مال و جانتان

جملگی گفتند چرا پیغمبری                      زانکه ایزد گفته  بر ما سروری

بشنوید این آخری پیغام چیست          هر که را مولا منم مولا علیست

ای خدا دوستدار او را دوست بدار                کن تمام دشمنانش  خوار و زار

ایزدا یاری نما تو یار او                   خوار گردان هر که خواهد خوار او

گفت او پیغام حق را در کلام                         کرد حجت را به آن امت تمام

باز گفت از بهر اطمینان کار                    با علی بیعت کنید در این دیار

آن یکی گفتا بخ بیعت نمود                        دیگری دست علی بفشرد زود

جمله بیعت با علی کردند تمام                 زین جهت دیگر علی گردید امام

آن زمان جبریل بیامد زاسمان                      از خدا دادی  پیامی  آن  زمان

ای رسولم دین حق کامل شدی                         نعمتم تام بر شما شامل شدی

من شدم راضی که اسلام دینتان                       تا چه سازند خلق با آئینتان

شد تمامی حج آخر آن زمان                       می گذشت نقلش دهانی از دهان

عاقبت اظهار شد آن کینه ها                     قتل بو جهل بو لهب از سینه ها

قاصد حق تا به بیماری فتاد                   رنج بعد از خود مدام بودی به یاد

خواست کاغذ رقعه ای انشا کند                     راز گمراهان دین افشا کند

دومی گفتا که هذیان گویدش               زین سخن آتش پریشان سوزدش

در کتاب حق به آیات مبین              حرف او با ما یک است اندر زمین

ای که بر پیغمبرش قاهر شدی                تو زدین خارج شدی کافر شدی

حرف پیغمبر همان حرف خداست         این حقیقت فوق ادراک شما است

چون پیمبر چشم خود بر هم گذاشت       آن علی از جسم او سر بر نداشت

در سقیفه شش نفر از فهر خود                   سا ختند تابوت آتش بهر خود

سامری گوساله ای آورد جلو                  داد فریب یاران هارون با چلو

دومی با اولی چون ساختند                       حق به ناحق بهر خود پرداختند

اخذ بیعت کرد زمردم ای شگفت      گو که پیغمبر غدیرش هیچ نگفت

تا علی تدفین پیغمبر نمود                           غاصبی آمد حقوقش راربود

هرچه حق را بر لبان جاری نمود                  مسلمین را با علی کاری نبود

هر چه می گفتی حدیث آن غدیر          گشته بود خاموش ندای هر نمیر

او که در دنیا نبودش هم قرین                عاقبت شد از جفا خانه نشین

بهر بیعت سوی او چون تاختند                     درب منزل آتشی افراختند

تا شکستند درب چوبی آن زمان                     جرز دیوار محسنش دادی تو جان

ریسمان بر گردنش انداختند                           مرکب خود هر کجائی تاختند

هیچ نکردند احترام اهل کسا                             زیر پا بگذاشتند تطهیر را

این همه می دید علی آن شیر مرد               می نمود صبر می کشیدی آه سرد

او که در جنگ هم نبردش کس نبود                  امر مولایش اطاعت کرده بود

دربنا کردند آن دیوار کج                             مانده باقی کینه در دلها به لج

گفته اند مولا به معنی دوست هست               جانشینی هم جدا از این هست

عاقلا بنما  تامل  اندکی                            کن تو فکرت بیش از هر کودکی

گر که مقصودش زمولا دوست بود               پس چرا اندر غدیر خواندی سرود

پس چراگفت با علی بیعت کنید                    پس چرا کافر به قرآنش شدید

قبل آن هارون من موسی نراند                       چون علی را او برادر خود نخواند

این دو قول خود معنی دوستی بداشت        پس چرا اکملت دین در پی نداشت

از غدیر منظور دیگر داشتی                             لفظ مولا را غلط پنداشتی

آنچه کامل کرده دین را در پیام                   ان امامت بود امامت بود امام

آخرین ایام عمرش آن امین                    جانشین بنمود علی را درزمین

ای مسلمان عقده از دل پاک کن              پیش ایزد صورتت بر خاک کن

شيعه عقل توهمي گويد جلی                جانشین باشد به پیغمبر علی

شيعه

 

 

 


موضوعات مرتبط: امام علي(ع)
برچسب‌ها: حديث , غدير , عشق , شعر , علي

تاريخ : جمعه بیست و پنجم فروردین 1391 | 18:52 | نویسنده : حاج محمد ملائي |

 

 

یارب امشب به نماز شب مولایم بخش

به چهارده معصوم سرگشته و شیدایم بخش

به دعای دل شبهای علی در دل چاه

به رخ نیلی و بر حضرت زهرایم بخش

به حسن زاده آن دختر پاک نبوی

به جگر گوشه آن خسرو طاهایم بخش

به سر بریده حسین مولایم بخش

به  قد خمیده زینب کبرایم بخش

به علمدار حسینت که علم دادو دو دست

به تن پاره فرزند حسین اکبر رعنایم بخش

به علی ابن الحسین و به اسیر کربات

به تن زخمی او این غل پاهایم بخش

دست خالی چه کنم به درگهت مسکینم

به محمد پسر ساجد بیمارم بخش

طی شد عمر به غفلت ای خدا رحمی کن

تو به صادق گوهر پاک و مصفایم بخش

روی من شد سیه و لطف تو پاینده به جاست

تو به کاظم کشته از زهر جفایم بخش

به علی موسی الرضا ضامن آهوی ختن

به غریبالغربا شاه رضایم بخش

ریسمان عشق من بسته به گیسوی جواد

به تقی ابن علی زینت دنیایم بخش

به علی ابن محمد شب چراغ دل من

به نقی گوهر پاکیزه ولایم بخش

به حسن ماه ولای نبوی عفوم کن

کرمی کن به حسن به در نایابم بخش

من سرگشته کوی مهدی فاطمه ام

بار الها تشنه نور ولایم قطره آبم بخش

شيعه


موضوعات مرتبط: بسم الله الرحمن الرحيم
برچسب‌ها: نیایش , یارب , نماز

تاريخ : دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391 | 9:8 | نویسنده : حاج محمد ملائي |

توئي آرامش قلبم در دل سياه شب

اي هميشه در كنارم در غم و شادي وتب

تو خودت خوب ميدوني درد دل شكستمو

ميدوني شيدائي وحس وجود خستمو

ياد تو شفا ميده تموم دردهاي منو

اسم تو دوا ميشه تموم زخماي منو

اولين عشق مني آخرين عشقم بمون

اي كه همراه مني منو كنارت بنشون

دست دوستي رو بكش مهربونه روي سرم

از قفس آزاد بشم تو آغوشت پر بزنم

من همون ذره خاكم زير پاي مورچه ها

تو منو جون دادي و شدم خليفه خدا

باتموم خستگي و شدت درد اين تنم

با تموم وجودم اسمتو فرياد ميزنم

اي تموم هستي ام در لحظه سوز دعا

تو رو فرياد ميزنم كه دوست دارم خدا

 

 


موضوعات مرتبط: بسم الله الرحمن الرحيم ، فروغ جاويدان
برچسب‌ها: گهواره , اشگ , آرامش , قلب

تاريخ : پنجشنبه سوم بهمن 1392 | 8:32 | نویسنده : حاج محمد ملائي |

تو كه خورشيد نگات غروب غمهاي منه

برق اون نگاه تو  اميد شبهاي منه

تو بيا تابرسه بهار با چلچله هاش

سبزه ها جون بگيرن  گل رز با غنچه هاش

با تو بودن آرزوي شب و روز من شده

بي تو موندن توي دنيا پر از محن شده

 ميشه  مژده بيارن داري مياي خونه ما

كي ميشه آبادبشه كلبه ويرونه ما

از غمت اين دل من داره صد تكه ميشه

توبياي قلك عشقم پر از سكه ميشه

تو بياي پرنده ها از تو قفس رها ميشن

پيش پات جون ميدن براي تو فدا ميشن

بيا دستاي منو توي دستات بگير

عمريه به عشق تو هستم اسير

اي بهار زندگي از نفست جون ميگيرم

بيا و نذار كه من تو غريبي بميرم

ميشينم روبه خدا با حالت زار و نذار

تا خدا روزيم كنه ديدنت اي ماه نگار

اي طلوع مغربي عشق تو از ياد نميره

شيعه مونده منتظر تورو ببينه بميره

 

 


موضوعات مرتبط: فروغ جاويدان ، امام زمان (عج)
برچسب‌ها: گهواره , اشگ , اسير , مهدي

تاريخ : پنجشنبه سوم بهمن 1392 | 8:28 | نویسنده : حاج محمد ملائي |


اي كشته زهر جفا (اي حسن جانم)

نور دو چشم اوليا (اي حسن جانم)2

بودي غريب اندر مدينه اي حسن جانم

اندر مصائب بي قرينه اي حسن جانم

دشمن نموده حصر تو اندر دل خانه

اينجا شده خود قتلگه نه بيت وكاشانه

هستي كريم اوليا(اي حسن جانم)2

خون جگرهائي كه ميخوردي حسن جانم

با زهر كين از تن برون بردي حسن جانم

در خانه ات محرم نداري اي حسن جانم

دردت به سينه مي گذاري اي حسن جانم

جان رسول كبريا(اي حسن جانم)2

مولا كريم اهل بيت زيبنده ات باشد

جانها فداي لحظه اي از خنده ات باشد

گريم برآن لحظه كه خونت از گلو آمدزينب به سر زن يك نگه سوي سبو آمد

شهيد ظلم اشقيا (اي حسن جانم)2

 


موضوعات مرتبط: فروغ جاويدان ، امام حسن(ع)
برچسب‌ها: گهواره , اشگ , امام , حسن , ع

تاريخ : دوشنبه شانزدهم دی 1392 | 6:19 | نویسنده : حاج محمد ملائي |


زغربت زهرا گرچه در محنم

غريبتر از او به اين زمانه منم

اگر سيلي بخورد مادرم بين كوچه ها

گرفت بغض گلويم نيامد سخنم

ميان مسلمانانم و مسلماني نگفت

دومين گل از اهل كسا حسنم

گر زضرب عدو دست مادرم شد كبود

زخنجر ياوران جاريست خون تنم

به درب خانه مادر آتش اگر فرا گرفت

ميان خانه بود همسر من دشمنم

نهان غصه بود به دل ليك زسم

برون ريخته شد با خون بدنم

به شب دفن مادرم غريبانه شد

به روز جنازه ام شد تيرباران دشمنم

 


موضوعات مرتبط: فروغ جاويدان ، امام حسن(ع)
برچسب‌ها: گهواره , اشگ , امام , حسن , ع

تاريخ : دوشنبه شانزدهم دی 1392 | 6:17 | نویسنده : حاج محمد ملائي |

نوحه امام علي (ع)

علي در بستر شهادت افتاد                                    به لب فزت و رب الكعبه سرداد

علي آن شير مرد الهي

دو چشمش ميرود در سياهي

اثر بنموده زهر داد و بيداد                                به لب فزت و رب الكعبه سرداد

همان حيدر كه خيبر گشودي

مبيت را جاي رهبر غنودي

درس مردي و غيرت به ما داد                        به لب فزت و رب الكعبه سرداد

خون دلها كه خوردي به دوران

عاقبت از سرش شد نمايان

ياور طفل مسكين و دلشاد                       به لب فزت و رب الكعبه سرداد

علي آن مظهر عدل و ايمان

به محراب غرق خون شد مسلمان

جبرئيل ميزند داد و فرياد             به لب فزت و رب الكعبه سرداد

حسن در سوگ بابا نشته

حسين از درد هجران شكسته

شبانه غسل و دفن علي داد           به لب فزت و رب الكعبه سرداد

زينبش مي زند بر سر ورو

دگر بابا نمانده در بر او

پدر رفته زدنياي بيداد                           به لب فزت و رب الكعبه سرداد

علي كه خادمست بر يتيمان

به دوشش ميبرد بار و انبان

غذاي يتيمان را حسن داد              به لب فزت و رب الكعبه سرداد

 

 


موضوعات مرتبط: فروغ جاويدان ، امام علي(ع)
برچسب‌ها: گهواره , اشگ , علي , ع

تاريخ : دوشنبه شانزدهم دی 1392 | 6:16 | نویسنده : حاج محمد ملائي |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.